Behandling af rustfrit stål

Rustfri stål er et korrosionsmæssigt (rustmæssigt) et genialt materiale. Netop den gode korrosionsbestandighed kombineret med en rimelig pris, har gjort rustfri stålborde til det hyppigst anvendte materiale inden for ”kritiske” anvendelser herunder fødevare og medicinaludstyr og senest også til den private husholdning.

Ved forarbejdning af stål medføres en vis svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Alt forarbejdning af stålet svækker korrosionsbestandigheden. Alt andet lige falder modstanden i stålet med stigende overfladerughed. Dette kan retableres på forskellig vis:

Slibning af stål:
Alle stålbordplader der bliver produceret på Lystrup Rustfri Stål ApS udføres i aisi 304, eller aisi 316 og bliver slebet i korn 230 samt efterbørstet. Stålbordpladen vil ved modtagelse se ren ud, men der vil i starten, ved rengøring, udskille en smule wienerkalk. Dette vil tydeligt kunne ses på en hvid karklud. Dette er uskadeligt.
Stålhylder der ikke er forarbejdet yderligere end svejst sammen i hjørnerne, bliver kun slebet i hjørnerne, da uforarbejdet stål som udgangspunkt har den bedste korrosion.
Vi laver også stålbordplader med curlet overflade.

Polering af stål:
Ved udendørsplacering af stålbordplader, anbefaler vi at man bruger aisi 316 stål og polere stålbordpladen. Dette gør vi i korn 320 samt efterbørster. Dette nedsætter muligheden for korrosionsangreb.

Bejdsning:
Bejdsning er en kemisk overfladebehandling, som vi bruge ved bl.a. indvendige svejste hjørner hvor vi ikke har mulighed for at slibe stålet. En bejdsning males på emnet og går ind og ætser stålet/svejsningen, så stålets anløbninger får en ensartet farve. Efter bejdsning har man igen det rene stål uden nogen form for korrosionsmæssige svækkelse, - hvilket er meget ønskværdigt.

Sandblæsning af stål:
Ved sandblæsning af stål bruger vi curunt, som slibemiddel. En fin sandblæsning vil øge niveauet af indre trykspændinger i stålet som medvirker til øget spændingskorrosion. Ikke specielt anbefalelsesværdigt, men for nogen får stålet en eftertragtet gråmat-udseende overflade.
Vi har i virksomheden en lille sandblæser, hvor vi kan sandblæse emner op til størrelse ca. 500 mm.

Elektropolering af stål:
Elektropolering kræver en ydre strømkilde. Ved elektropolering kræves en stærk blanding af svovlsyre og fosforsyre samt en temperatur i badet oftest over 50 grader celsius. Under processen opløses en del af stålet, hvilket hæver korrosionsbestandigheden og giver en ensartet overlade, som kan ses via den meget blanke overflade. Denne blanke fine overflade betyder at salte og andre rustangreb ikke så let kan blive siddende på stålet, hvilket betyder at elektropolering er særdeles velegnet til medicinalbranchen, hvor rengøringsvenlighed samt risiko for mikrobielle vækster er i højsædet.
Vi anbefaler elektropolering ved udendørsplacering af stativer.